Nyheter Mars 2014

Måndag 12e Maj hålls årsmöte för Sirius 31. Som vanlig i Jolo´s lokaler. Inbjudan kommer i brevlådan. Dom motioner som inkommit kommer förmedlas ut till alla boende inklusive styrelsens respons på dessa.

Energi installationer har lyckats fint som alla vet. Resultatet är gott. Mer exakta siffror kommer presenteras på årsmötet.
Vår oljepanna går så lite så vi måste undersöka och serva den utrustningen pga låg drift.

Diverse små projekt pågår för att ännu mer utveckla detta, t.ex pågår projekt med att ta ut värme i garaget som har hög temperatur som kan användas till uppvärmning. Våning 1 i garaget har fått system inklopplat. Resultatet av denna var så god vi utökar systemet med plan 2.

Vattenskadorna är åtgärdade

Cykelförråd är under utredning.

Våning 7 återkommer vi med under Maj. Överklagande från externa grannar skall hanteras.

Vi påminner igen om att ingen utrustning får monteras på utsida av fasaden. blomlådor, paraboler etc. varken mot gård eller mot gata.

Vi påminner igen om att se till att trapphus skall i största möjliga mån hållas ren från cyklar och barnvagnar. Inte bara av trevnad utan även ur utrymnings hänsyn / brand.

Vattenförsöjning är åtgärdat och är nu fungerande

Städning av garage sker i mitten av April

Utbyte av säkerhetssystem med personliga taggar inklusive personlig kod pågår sakteliga. respektive innehavare av parkeringsplats kommer bli kontaktad under våren med utbytes utrustning.