PÅMINNELSE Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sirius 31 den18 maj 2015 kl. 18.30 Plats: Restaurang Jolo, Västmannagatan 50 Förutom ordinarie föreningsstämma kommer Celon AB informera om byggnationen av vindslägenheterna  samt styrelsen informerar om vad som gäller ”äkta förening”. Dessutom bjuder föreningen på en liten …

Ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sirius 31 Läs mer »

Cyklar och barnvagnar och andra föremål i trapphus och entréer. Det är absolut förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar och andra föremål i trapphus och entréer. Allt som står i vägen utgör brandrisk och blockerar utrymningsvägar. Cyklar och barnvagnar hör hemma i …

Cyklar och barnvagnar och andra föremål i trapphus och entréer. Läs mer »